Testy na koronawirusa w Lublinie | Testy w CM Luxmed Lublin

Testy na koronawirusa

Jakie rodzaje testów możesz wykonać w Laboratorium CM Luxmed?

 • Test antygenowy
 • Test jakościowy kasetkowy 
 • Testy serologiczne ilościowe, jakościowe
 • Masz pytania odnośnie wyników testu wykonanych w CM Luxmed lub innej placówce?

  Skorzystaj z telekonsultacji wyników Covid-19

  Test antygenowy Covid- 19 Ag

  Szybki test wykrywa antygen (białko pochodzące z wnętrza komórki wirusa) obecny tylko wtedy, gdy wirus jest aktywny i zdolny do zakażania. Ma to miejsce w początkowej fazie infekcji, niekiedy nawet jeszcze przed wystąpieniem objawów.

  Test antygenowy Covid-19 Ag umożliwia wykrycie i zróżnicowanie etapu zakażenia.

  Dla kogo przeznaczony jest test antygenowy

  Dedykowany jest pacjentom  bezobjawowym lub skąpoobjawowym, którzy podejrzewają możliwość zakażania koronawirusem, a także pacjentom z dodatnim testem RT-PCR (genetycznym) w celu  sprawdzenia fazy zakażenia.

  Czas oczekiwania na wynik

  Wynik testu otrzymasz najpóźniej następnego dnia roboczego.

  Materiał pobierany do testów

  Materiałem do badania jest wymaz z nosogardzieli.

  Wynik testu

  Wynik skonsultuj z lekarzem.

  Testy antygenowe wykonywane są wyłącznie w wyznaczonym zewnętrznym Punkcie pobrań w Lublinie przy ul. Orkana 7 (obok placówki CM Luxmed)

  Test kasetkowy

  Jest to szybki, przesiewowy test jakościowy, który wykrywa obecność przeciwciał w klasie IgG i IgM.

  Dla kogo przeznaczone są testy kasetkowe

  Testy kasetkowe przeznaczone są dla osób zdrowych, które chcą sprawdzić czy nie chorowały na Covid-19 w sposób skąpo objawowy lub bezobjawowy.

  Czas oczekiwania na wynik

  Wynik testu kasetkowego otrzymasz najpóźniej następnego dnia roboczego.

  Materiał pobierany do testów

  Testy wykonuje się z próbki krwi włośniczkowej pobieranej z palca lub z krwi żylnej.

  Kto nie powinien wykonywać tego typu testów

  Badanie nie jest zalecane pacjentom z chorobami autoimmunologicznymi w tym RZS, przyjmującym leki sterydowe (możliwość wystąpienia interferencji oraz uzyskiwania wyników fałszywiedodatnich).

  W niektórych przypadkach wyniki fałszywie dodatnie mogą także wystąpić u osób szczepionych na grypę.

  Ograniczenia

  Wyniki testów przesiewowych w niektórych przypadkach muszą być zweryfikowane poprzez wykonanie dokładniejszych testów serologicznych.

  Materiał do badań pobierany jest we wszystkich placówkach oraz samodzielnych punktach pobrań CM Luxmed.

  Testy serologiczne

  Rodzaje testów serologicznych dostępnych w Laboratorium CM Luxmed:

  Przeciwciała anty SARS-CoV-2 IgG  (ilościowo)

   To badanie dedykowane jest szczególnie pacjentom, którzy przechorowali Covid-19 (ozdrowieńcy) i chcą poznać ilość wytworzonych przeciwciał w klasie IgG (przeciwciała neutralizujące). Pacjenci z wynikami równymi/ wyższymi niż 80AU/ml mogą być zakwalifikowani jako dawcy osocza w celu wspomagania terapii pacjentów chorych na Covid-19.

  Czas oczekiwania na wynik

  Wynik testów otrzymasz w czasie 3 dni roboczych.

  Materiał pobierany do testów

  Testy serologiczne wykonuje się z próbki krwi żylnej.

  Wyniki testów

  Wynik ujemny Może wystąpić u osoby zakażonej w tzw. okienku serologicznym, czyli okresie po zainfekowaniu kiedy organizm nie zdążył jeszcze wytworzyć przeciwciał odpornościowych lub w przypadkach, gdy czułość testu serologicznego jest niewystarczająca (zbyt niskie stężenie przeciwciał). Aby wykluczyć „okno serologiczne”, badanie należy powtórzyć po około 2–4 tygodniach.

  Wynik dodatni U osób z chorobami autoimmunologicznymi oraz szczepionych na grypę (niewielki odsetek przypadków) możliwe jest uzyskanie wyniku fałszywie dodatniego.

  U pacjentów z przebytą chorobą Covid-19 (ozdrowieńców) obserwuje się dodatni wynik p/ciał w klasie IgG.

  Przeciwciała anty SARS-CoV-2 IgM  (jakościowo)

  Badanie służy wykrywaniu specyficznych przeciwciał IgM skierowanych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 już we wczesnej fazie infekcji. Pojawienie się swoistych przeciwciał IgM obserwowano już po 5 dniach od wystąpienia objawów. Najwyższą czułość diagnostyczną uzyskuje się podczas równoległego badania specyficznych przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgM oraz IgG.

  Czas oczekiwania na wynik

  Wynik testów otrzymasz w czasie 3 dni roboczych.

  Materiał pobierany do testów

  Test wykonuje się z próbki krwi żylnej.

  Przeciwciała anty SARS-CoV-2  IgG (ilościowo) i IgM  (jakościowo)

  Łączne badanie przeciwciał w klasie IgG i IgM jest dużo bardziej czułe i swoiste w przypadku diagnostyki serologicznej w kierunku SARS-COV-2. Dodatkowo znacznie skraca okienko serologiczne (czyli okres po zainfekowaniu, kiedy organizm nie zdążył jeszcze wytworzyć przeciwciał).

  Czas oczekiwania na wynik

  Wynik testów otrzymasz w czasie 3 dni roboczych.

  Materiał pobierany do testów

  Test wykonuje się z próbki krwi żylnej.

  Materiał do badań pobierany jest we wszystkich placówkach oraz samodzielnych punktach pobrań CM Luxmed.

  SARS-CoV-2 metodą RT-PCR

  Jest to badanie genetyczne wykrywające RNA wirusa Sars-Cov-2, które wykonuje się techniką Real Time PCR (RT PCR). Celem badania jest potwierdzenie lub wykluczenie zakażenia wirusem SARS-Cov-2. Badanie należy wykonać 1-2 dni po wystąpieniu objawów klinicznych lub 5-7 dni od kontaktu z osobą zarażoną.

  Dla kogo przeznaczony jest test

  Badanie dedykowane jest pacjentom którzy:

  • mieli kontakt z osobą chorą,
  • u których występują objawy charakterystyczne dla Covid-19.

  Badanie można wykonać także w celu weryfikacji wyników badań serologicznych i antygenowych w kierunku Covid-19, w przypadkach, gdy jest to wskazane.

  Czas oczekiwania na wynik

  Wynik otrzymasz w czasie 2 dni roboczych.

  Materiał pobierany do testów

  Materiałem do badania jest wymaz z nosogardzieli.

  Test RT-PCR wykonywany jest wyłącznie w wyznaczonym zewnętrznym Punkcie pobrań w Lublinie przy ul. Orkana 7 (obok placówki CM Luxmed)

  Centrum Medyczne Luxmed -> Testy na koronawirusa Lublin