Przeciwciała anty SARS-CoV-2 IgM / IgG ilościowo – wczesna odpowiedź immunologiczna i odporność - LUXMED

Przeciwciała anty SARS-CoV-2 IgM / IgG ilościowo – wczesna odpowiedź immunologiczna i odporność

Pakiet serologiczny to badanie wykrywające we krwi pacjenta  obecność swoistych przeciwciał przeciw wirusowi Sars-CoV-2  w klasach IgM oraz IgG, za pomocą metody chemiluminescencyjno- immunologicznej (CLIA).

Na badanie należy zgłaszać się nie wcześniej niż  3-4 tygodnie od potencjalnego zakażenia lub wystąpienia objawów, natomiast w przypadku osób zaszczepionych nie wcześniej niż 3 tygodnie po podaniu pierwszej dawki lub tydzień po przyjęciu drugiej dawki szczepionki.
Łączne badanie obu klas przeciwciał IgM i IgG jest dużo bardziej czułe i swoiste w stosunku do badań przeciwciał wykonywanych  pojedynczo. Pozwala na wczesne wykrycie reakcji układu immunologicznego na podaną szczepionkę lub kontakt z wirusem.

Pakiet obu klas przeciwciał  znacznie skraca okienko serologiczne (czyli okres po zainfekowaniu lub zaszczepieniu, kiedy organizm nie zdążył jeszcze wytworzyć przeciwciał), dlatego jest rekomendowane przez specjalistów.

Dodatni wynik z dużym prawdopodobieństwem wskazuje na wczesną reakcję po szczepieniu/ na niedawno przebytą infekcję (przeciwciała IgM) lub nabycie odporności po przechorowaniu covid-19 oraz po zaszczepieniu (przeciwciała IgG).

Ujemny wynik badania zwykle świadczy o braku kontaktu z wirusem, nie wyklucza jednak przebycia zakażenia. Natomiast wynik fałszywie ujemny możemy uzyskać wtedy gdy zbyt wcześnie wykonamy badanie w trakcie tzw. okna serologicznego. 

Niesterydowe leki przeciwzapalne z grupy paracetamolu i ibuprofenu są czynnikami mogącymi wpływać na wynik badania. Leki te należy odstawić na 1-2 dni przed badaniem.

Dla kogo przeznaczony jest pakiet serologiczny

  • Dla osób, które przechorowały covid, ale ich miano p.ciał jest na tyle niskie, że mogą podjąć decyzję o zaszczepieniu się
  • Po przechorowaniu covid-19 w celu kontroli  bieżącego statusu immunologicznego.
  • W przypadkach, gdy pacjent przebył niedawno infekcję grypopodobną, ale nie została wykonana diagnostyka w kierunku Covid-19 (testy molekularne i antygenowe).W tej sytuacji badanie pozwoli na stwierdzenie przyczyny przebytej infekcji.
  • Po kontakcie z osobą o statusie przypadku potwierdzonego.  Przy braku objawów badanie pozwoli na ustalenie, czy doszło do transmisji wirusa w czasie kontaktu z chorym  oraz sprawdzenie odpowiedzi układu immunologicznego.
  • W celu wykrycia bezobjawowego przejścia infekcji  wirusem Sars-CoV-2.
  • W sytuacji, gdy pacjent wykazywał  objawy  typowe  dla covid-19, ale  wynik badania molekularnego lub antygenowego  był ujemny.  Wynik badania przeciwciał pozwoli na weryfikację  takiego wyniku (wynik  fałszywie ujemny może być uzyskany, gdy test diagnostyczny został wykonany zbyt wcześnie lub zbyt późno w stosunku do momentu zakażenia).
  • W celu wychwycenia ewentualnej serokonwersji w przypadku  osób, które zawodowo stale narażone są  na kontakt z osobami zakażonymi (personel szpitali, przychodni, domów opieki) 

Czas oczekiwania na wynik

Wynik otrzymasz tego samego dnia.

Materiał pobierany do testów

Test wykonuje się z próbki krwi żylnej.

Płatność

Badanie można kupić i opłacić online, zarezerwować telefonicznie 81 532 37 11 z możliwością opłaty w placówce.

Materiał do badań pobierany jest we wszystkich placówkach oraz samodzielnych punktach pobrań CM Luxmed.