Przeciwciała anty SARS-CoV-2 IgM – wczesna odpowiedź immunologiczna - LUXMED

Przeciwciała anty SARS-CoV-2 IgM – wczesna odpowiedź immunologiczna

Celem badania jest  wykrywanie we krwi pacjenta  specyficznych przeciwciał w klasie  IgM, skierowanych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 przy użyciu metody chemiluminescencyjno- immunologicznej (CLIA).

Wykrycie swoistych przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgM może znaleźć zastosowanie jako  dodatkowe narzędzie wspierające diagnostykę  już we wczesnej fazie infekcji wywołanej przez SARS-CoV-2.

Przeciwciała  IgM mogą zostać wykryte  już po 5-10  dniach od wystąpienia objawów infekcji, ale ze względu indywidualny charakter odpowiedzi układu immunologicznego, czas wykonania badania należy dostosować do sytuacji  klinicznej danego  pacjenta.

Badanie przeciwciał anty Sars CoV-2 IgM  nie jest przeznaczone do potwierdzania lub wykluczania trwającego zakażenia koronawirusem. Wykonywane jest w celu uzupełnienia diagnostyki w tym kierunku. Wynik badania należy interpretować w połączeniu  z obrazem klinicznym pacjenta, uzyskanym wywiadem jak też  danymi epidemiologicznymi. 

Niesterydowe leki przeciwzapalne z grupy paracetamolu i ibuprofenu są czynnikami mogącymi wpływać na wynik badania. Leki te należy odstawić na 1-2 dni przed badaniem.

Dla kogo przeznaczone jest badanie

  • Gdy potrzebne jest  uzupełnienie diagnostyki w kierunku covid-19.
  • W sytuacjach, gdy dodatni wynik przeciwciał w klasie IgM uzyskany w immunochromatograficznym teście przesiewowym wymaga weryfikacji metodami serologicznymi.

Czas oczekiwania na wynik

Wynik testów otrzymasz tego samego dnia.

Materiał pobierany do testów

Test wykonuje się z próbki krwi żylnej.

Wyniki testów

Ujemny testu  nie wyklucza kontaktu z wirusem. Może być uzyskany, gdy krew do badania została pobrana w czasie tzw. okna serologicznego (okres od początku zakażenia do czasu  wytworzenia przeciwciał w mianie wykrywalnym testami laboratoryjnymi).

Wynik  dodatni z dużym prawdopodobieństwem  świadczy o odpowiedzi układu immunologicznego po  niedawnym kontakcie z wirusem.  Wynik fałszywie dodatni może być uzyskany u osób  szczepionych na grypę , żółtaczkę, oraz u osób z chorobami z autoimmunologii.

Płatność

Badanie można kupić i opłacić online, zarezerwować telefonicznie 81 532 37 11 z możliwością opłaty w placówce.

Materiał do badań pobierany jest we wszystkich placówkach oraz samodzielnych punktach pobrań CM Luxmed.