Rehabilitacja po COVID-19 - Centrum Medyczne Luxmed

Rehabilitacja „pocovidowa”. Sposób na uciążliwe skutki choroby.

Osoby, które przechorowały Covid coraz częściej skarżą się na pogorszenie stanu zdrowia. Fakt ten dotyczy pacjentów, u których infekcja przebiegała bardzo ciężko, jak i tych, którzy przechodzili chorobę stosunkowo łagodnie. Są to zarówno osoby starsze, w średnim wieku i ludzie młodzi. Pacjenci-ozdrowieńcy zgłaszają problemy z oddychaniem, duszności, ogólne osłabienie, zmęczenie.

Obecnie o zespole „pocovidowym” wiemy już coraz więcej. Lekarze podkreślają, że niezwykle istotnym elementem leczenia jest rehabilitacja, która pomaga uporać się ze skutkami przebytego zakażenia.

Długotrwałe skutki po COVID-19

Lekarze i naukowcy wciąż analizują dane o długotrwałych skutkach choroby, ale już teraz można wymienić powtarzające się objawy pocovidowe. Ponieważ koronawirus atakuje głównie układ oddechowy, powikłania dotyczą najczęściej zmniejszonej wydolności oddechowej. Pojawiają się zaburzenia w oddychaniu, duszności, szybsze męczenie się po wysiłku. Pacjenci mówią o braku tchu podczas wykonywania codziennych czynności. To powoduje uczucie niepokoju i stres, a wówczas jeszcze bardziej pogarszają się funkcje oddechowe organizmu.

Nie tylko problem z oddychaniem

Osoby po przebytej infekcji koronawirusem często odczuwają: zmęczenie, zaburzenia rytmu serca, trudności w podejmowaniu aktywności fizycznej, które mogą łączyć się z objawami zaburzeń równowagi i koordynacji ruchowej. Pacjenci uskarżają się na bóle mięśni i stawów, bóle głowy.

Problemy z koncentracją i pamięcią zgłaszane przez ozdrowieńców również nie należą do rzadkości. Utrudnia to powrót do normalnego funkcjonowania w pracy czy w domu. Brak motywacji do działania, stres, smutek, a nawet depresja to kolejne objawy „zespołu pocovidowego”.

rehabilitacja po covid 19

Rehabilitacja po COVID-19

W powrocie do formy pomaga pacjentom profesjonalna rehabilitacja lecznicza, której znaczenie w eliminowaniu powikłań podkreśla także Światowa Organizacja Zdrowia.

Ponieważ nie są jeszcze znane wszystkie następstwa choroby, terapia taka wymaga bardzo indywidualnego i wielospecjalistycznego podejścia do pacjenta. Rozpoczyna się od porady u specjalisty fizjoterapii, na której przeprowadzony jest: wywiad, badanie oraz proste testy wydolnościowe. Na podstawie zebranych danych, fizjoterapeuta razem z pacjentem ustalają jaki jest główny problem, określona zostaje liczba oraz częstotliwość zabiegów. Porada ma także na celu wychwycenie ewentualnych przeciwwskazań do fizjoterapii tak, by rehabilitacja przebiegała bezpiecznie dla pacjenta.

Następnie zostają zaplanowane 60 minutowe spotkania z fizjoterapeutami. W trakcie tych wizyt specjaliści wykorzystują różnego rodzaju techniki z wybranych metod fizjoterapeutycznych, które mają na celu skupiać się na określonym wcześniej problemie.

Aby to osiągnąć wykorzystywane są następujące zabiegi:

  • terapia manualna – „mobilizacja” żeber, klatki piersiowej, mięśni oddechowych, kręgosłupa,
  • PNF – praca nad wzorcami oddechowymi: górnym i dolnym, aktywacja osłabionych torów oddechowych ,
  • masaż leczniczy,
  • ćwiczenia ogólnousprawniające,
  • ćwiczenia oddechowe,
  • trening aerobowy.

Po przebytej serii zabiegów zaplanowana jest porada końcowa u fizjoterapeuty, by ocenić ponownie stan funkcjonalny pacjenta oraz wydać zalecenia końcowe czy też kontynuację fizjoterapii.

Rehabilitacja „pocovidowa” wykonywana jest w Lublinie, w Centrum Medycznym Luxmed, przy ul. Zwycięska 6A. Na poradę nie wymagane jest skierowanie.