Rehabilitacja po COVID-19 - LUXMED

Rehabilitacja „pocovidowa”. Sposób na uciążliwe skutki choroby.

Osoby, które przechorowały Covid coraz częściej skarżą się na pogorszenie stanu zdrowia. Problem dotyczy pacjentów, u których infekcja przebiegała bardzo ciężko, jak i tych, którzy przechodzili chorobę stosunkowo łagodnie. Na pogorszenie stanu zdrowia skarżą się osoby starsze, w średnim wieku i ludzie młodzi. Pacjenci-ozdrowieńcy zgłaszają problemy z oddychaniem, duszności, ogólne osłabienie, zmęczenie.

Obecnie o zespole „pocovidowym” wiemy już coraz więcej. Lekarze podkreślają, że niezwykle istotnym elementem leczenia jest rehabilitacja, która pomaga uporać się ze skutkami przebytego zakażenia.

Długotrwałe skutki po COVID-19

Pacjenci zgłaszają je na co dzień. Mimo, że lekarze i naukowcy analizują wciąż nowe dane dotyczące powtarzających się powikłań po przechorowaniu Covid-19, już teraz można wymienić ich wiele. Koronawirus atakuje głównie układ oddechowy, powikłania dotyczą najczęściej zmniejszonej wydolności oddechowej. Pojawiają się zaburzenia w oddychaniu, duszności, szybsze męczenie się po wysiłku. Pacjenci mówią o braku tchu podczas wykonywania codziennych czynności. To powoduje uczucie niepokoju i stres, a wówczas jeszcze bardziej pogarszają się funkcje oddechowe organizmu.

Nie tylko problem z oddychaniem

Osoby po przebytej infekcji koronawirusem często odczuwają: zmęczenie, zaburzenia rytmu serca, trudności w podejmowaniu aktywności fizycznej, które mogą łączyć się z objawami zaburzeń równowagi i koordynacji ruchowej. Pacjenci uskarżają się na bóle mięśni i stawów, bóle głowy.

Powtarzają się problemy z koncentracją i pamięcią zgłaszane przez ozdrowieńców. Utrudnia to powrót do normalnego funkcjonowania w pracy czy w domu. Brak motywacji do działania, stres, smutek, a nawet depresja to kolejne objawy „zespołu pocovidowego”.

rehabilitacja po covid 19

Rehabilitacja po COVID-19

W powrocie do formy po przechorowaniu Covid-19 pomaga profesjonalna rehabilitacja lecznicza, której znaczenie w eliminowaniu powikłań podkreśla także Światowa Organizacja Zdrowia.

Wszystkie następstwa przechorowania Covid-19 nie są jeszcze znane, dlatego zanim rozpoczniesz terapię zbierzemy jak najwięcej informacji o twoim stanie zdrowia. Właściwe dobranie zabiegów wymaga bardzo indywidualnego i wielospecjalistycznego podejścia do pacjenta. Rozpoczynamy od porady u specjalisty fizjoterapii, na której przeprowadzany jest: wywiad, badanie oraz proste testy wydolnościowe. Na podstawie zebranych danych, fizjoterapeuta ustali razem z tobą jaki jest główny problem, określi liczbę oraz częstotliwość zabiegów. Porada ma także na celu wychwycenie ewentualnych przeciwwskazań do fizjoterapii tak, by rehabilitacja przebiegała bezpiecznie dla pacjenta.

Spotkania z fizjoterapeutami trwają po 60 minut. W trakcie tych wizyt specjaliści wykorzystują różnego rodzaju techniki z wybranych metod fizjoterapeutycznych, które mają na celu skupiać się na określonym wcześniej problemie.

Aby to osiągnąć wykorzystujemy następujące zabiegi:

  • terapia manualna – „mobilizacja” żeber, klatki piersiowej, mięśni oddechowych, kręgosłupa,
  • PNF – praca nad wzorcami oddechowymi: górnym i dolnym, aktywacja osłabionych torów oddechowych ,
  • masaż leczniczy,
  • ćwiczenia ogólnousprawniające,
  • ćwiczenia oddechowe,
  • trening aerobowy.

Po przebytej serii zabiegów spotkasz się z fizjoterapeutą na poradzie końcowej, by ocenić ponownie twój stan funkcjonalny oraz wydać zalecenia końcowe czy też kontynuację fizjoterapii.

Rehabilitację „pocovidową” wykonujemy w Lublinie, w Centrum Medycznym Luxmed, przy ul. Zwycięska 6A. Na poradę nie musisz mieć skierowania.