Przeciwciała anty SARS-CoV-2 IgG/IgM (test jakościowy) – pakiet przesiewowy - LUXMED

Przeciwciała anty SARS-CoV-2 IgG/IgM (test jakościowy) – pakiet przesiewowy

Badanie pozwala na wykrycie we krwi pacjenta obecności  swoistych przeciwciał przeciw wirusowi Sars-CoV-2  w klasach IgM oraz IgG metodą jakościową.

Jest to szybki test przesiewowy, dedykowany pacjentom, którzy:

  • przechorowali Covid-19,
  • przebyli infekcję o przebiegu charakterystycznym dla covid-19, ale nie mieli wykonywanych badań diagnostycznych w kierunku koronawirusa,
  • pacjentom po kontakcie z osobą zakażoną wirusem Sars-CoV-2.

Badanie należy wykonać po upływie  co najmniej 3-4 tygodni od wystąpienia objawów lub  potencjalnego narażenia na zakażenie.

Pakiet przesiewowy dedykowany jest pacjentom ogólnie zdrowym, u których nie zostały stwierdzone choroby  autoimmunologiczne (np. alergia, celiakia, reumatoidalne zapalenie stawów, autoimmunologiczne zapalenie tarczycy lub jelit) i którzy w ostatnim czasie nie szczepili się na grypę.

Czas oczekiwania na wynik

Wynik testu otrzymasz tego samego dnia.

Materiał pobierany do testów

Testy wykonuje się z próbki krwi włośniczkowej pobieranej z palca lub z krwi żylnej.

Kto nie powinien wykonywać testu przesiewowego

Pacjentom z chorobami o podłożu autoimmunologicznym, innymi chorobami przewlekłymi, oraz niedawno szczepionym na grypę zaleca się wykonanie badania serologicznego ze względu na możliwość uzyskiwania w takich przypadkach wyników niemiarodajnych.

Ograniczenia

Wyniki testów przesiewowych w niektórych przypadkach muszą być zweryfikowane poprzez wykonanie dokładniejszych testów serologicznych.

Płatność

Badanie można kupić i opłacić online, zarezerwować telefonicznie 81 532 37 11 z możliwością opłaty w placówce.

Materiał do badań pobierany jest we wszystkich placówkach oraz samodzielnych punktach pobrań CM Luxmed.