Jakie badania profilaktyczne warto wykonać? - CM LUXMED

Jakie badania profilaktyczne warto wykonać?

Kalendarz badań

Badania profilaktyczne mają na celu ochronę naszego zdrowia. Lekarze zalecają je, by wykryć problemy zdrowotne na wczesnym etapie zaawansowania choroby, czyli wtedy, kiedy istnieje możliwość całkowitego wyleczenia. Ich wartość jest więc nie do przecenienia, a wykonanie wyrazem troski o samego siebie. Odgrywają szczególną rolę w onkologii. Część nowotworów rozwija się w organizmie, nie dając objawów, a regularne badania profilaktyczne dają szansę na wykrycie choroby i podjęcie leczenia.

Ważną przesłanką i wskazaniem do przeprowadzenia badań profilaktycznych jest wiek pacjenta i możliwość rozwoju danej choroby. To są dwa czynniki istotne w rokowaniach, a jednocześnie pozwalające wdrożyć leczenie na wczesnym etapie. Zaproponowany przez nas kalendarz badań profilaktycznych uporządkowuje badania według wskazań lekarskich.

Jakie badania profilaktyczne wykonać niezależnie od wieku? Podstawowe badania profilaktyczne.

Lekarze zalecają, aby pewne badania profilaktyczne wykonywać regularnie i niezależnie od wieku. Dzielimy je na takie, które należy wykonywać raz w roku oraz takie, które profilaktycznie wystarczy wykonać raz na 5 lat. 

Wykonuj 1 raz w roku

 • podstawowe badania krwi, moczu,
 • pomiar ciśnienia tętniczego, kontrola wagi,
 • badanie znamion dermatoskopem u dermatologa (samoobserwacja znamion na skórze raz w miesiącu).

Wykonuj raz na 5 lat

 • lipidogram (pomiar stężenia cholesterolu we krwi),
 • USG jamy brzusznej i RTG klatki piersiowej.

Jakie badania profilaktyczne wykonać po 20-stce?

Po 20. roku życia zaleca się wykonanie dodatkowych badań profilaktycznych. Jakie są to badania, opisujemy dokładnie w poniższym kalendarzu  profilaktycznych badań dodatkowych. 

Między 20 a 30 rokiem życia:

KOBIETY

 • raz do roku badanie ginekologiczne z cytologią,
 • comiesięczne samobadanie piersi (między 6 a 9 dniem cyklu),
 • USG piersi co pół roku – kobiety z grupy ryzyka,
 • raz do roku mammografia – kobiety z grupy ryzyka.

MĘŻCZYŹNI

 • comiesięczne badanie jąder,
 • proktologiczne badanie prostaty – mężczyźni z grupy ryzyka.

Między 30 a 40 rokiem życia:

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI

 • wizyta u okulisty z badaniem dna oka co 5 lat.

KOBIETY

 • jednorazowe badanie USG narządów rodnych.

MĘŻCZYŹNI

 • comiesięczne badanie jąder,
 • proktologiczne badanie prostaty – mężczyźni z grupy ryzyka.

Między 40 a 50 rokiem życia:

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI

 • EKG co 3 lata,
 • gastroskopia raz na 5 lat,
 • coroczne badanie na krew utajoną w kale,
 • coroczne RTG klatki piersiowej – osoby palące,
 • badanie densytometryczne kości.

KOBIETY

 • przezpochwowe USG narządów rodnych co 2 lata,
 • USG piersi i mammografia raz na 2 lata,
 • jednorazowe badanie poziomu hormonów tarczycy we krwi. 

MĘŻCZYŹNI

 • raz do roku badanie prostaty per rectum,
 • RTG płuc co 2 lata.

Powyżej 50. roku życia należy kontynuować powyższe badania, zwiększając częstotliwość:

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI

 • USG jamy brzusznej powtarzać co roku,
 • kolonoskopia co 5 lat,
 • EKG co pół roku.

i dodatkowo wykonać:

KOBIETY

 • badanie ginekologiczne z cytologią i USG narządów rodnych oraz badaniem poziomu hormonów tarczycy 1 raz w roku,
 • mammografia piersi co 2 lata.

MĘŻCZYŹNI

 • badanie prostaty per rectum co 2 lata,
 • oznaczenie poziomu antygenu PSA we krwi raz w roku,
 • badanie jąder przez lekarza raz na 3 lata,
 • comiesięczne samodzielne badanie jąder.

Badania profilaktyczne należy wykonywać regularnie, w każdym wieku i nawet wtedy, kiedy nasze samopoczucie jest dobre. Każde nieprawidłowości, które są wykryte na początku łatwiej uregulować, a rak wcześnie wykryty jest uleczalny! Dlatego warto i trzeba się badać.

Konsultacja medyczna

lekarz Agnieszka Król-Krawczyk

Specjalista w zakresie medycyny rodzinnej