Diagnostyka prenatalna w Lublinie - CM LUXMED

Diagnostyka prenatalna w Lublinie

Do tego, jak ważne są badania diagnostyczne w czasie ciąży, nie trzeba przekonywać. Każda ciężarna kobieta, niezależnie od wieku, może być poddana diagnostyce prenatalnej. Wyniki badań umożliwiają rozpoznanie wad płodu oraz ciężkich chorób jeszcze w łonie matki.

Rozwój technologiczny poszerzył dostępność diagnostyki prenatalnej dla wszystkich ciężarnych kobiet, która do niedawna proponowana była kobietom po 35 roku życia. Ograniczony dostęp do badań prenatalnych miały więc kobiety, które nie ukończyły 35 lat, mimo, że znaczna większość dzieci z wadami wrodzonymi, były to dzieci urodzone właśnie przez nie.  

Badania możesz wykonać prywatnie lub bezpłatnie w ramach NFZ.

To czy możesz skorzystać z bezpłatnych badań genetycznych wg standardu FMF, czyli Fundacji Medycyny Płodowej, warunkują określone kryteria.

Diagnostyka prenatalna w Lublinie

Bezpłatne badania prenatalne – ważne są kryteria

Programem bezpłatnych badań objęte są kobiety będące w ciąży (jeden warunek lub więcej):

 • W wieku powyżej 35 lat
 • U których w poprzedniej ciąży wystąpiła aberracja chromosomowa płodu lub dziecka
 • U których stwierdzono wystąpienie strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka
 • Stwierdzono znacznie większe ryzyko urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikowo
 • Stwierdzono w czasie ciąży nieprawidłowy wynik badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu

Diagnostyka prenatalna – nie bój się badać

Badania inwazyjne często nie są konieczne. Zazwyczaj bezpłatnie wykonywane są badania nieinwazyjne (przesiewowe), natomiast badania inwazyjne zalecane są w szczególnych przypadkach.

Badania nieinwazyjne wykonywane w ramach NFZ to:

 • badanie ultrasonograficzne USG
 • badania biochemiczne

Jeśli istnieją wskazania medyczne wynikające z określonego ryzyka, możesz zostać skierowana na badania inwazyjne. O tym zdecyduje lekarz ginekolog kierujący na badania. Badania przeprowadzimy po uprzednim wyrażeniu na nie zgody.

Inwazyjne badania prenatalne obejmują:

 • amniopunkcja z badaniem genetycznym płynu i poradą genetyczną

Porada genetyczna w ciąży obejmuje m. in. wywiad lekarski z uwzględnieniem wywiadu genetycznego, ocenę i interpretację wyników wykonanych badań oraz decyzję, co do dalszego postępowania.

Program Badań Prenatalnych wg standardu FMF

Bezpłatne badania prenatalne wykonywane są w ramach kontraktu NFZ wg standardu FMF (Fetal Medicine Foundation). Obejmują badania w I trymestrze ciąży, pomiędzy 11,0 i 13,6 tc. USG ciąży wykonuje lekarz ginekolog posiadający certyfikat Fundacji Medycyny Płodowej FMF.

Diagnostyka obejmuje:

W I trymestrze ciąży

 • Usg prenatalne 11-13 (+6 dni) tydzień ciąży
 • Test podwójny (PAPP-A, beta-hCG)

Badanie ultrasonograficzne ocenia prawidłowość budowy płodu na danym etapie ciąży.

Dodanie informacji z badań biochemicznych w teście przesiewowym  I trymestru zwiększa możliwości wykrycia choroby genetycznej. Dlatego korzystne jest wykonanie refundowanych przez NFZ badań w ramach Programu Badań Prenatalnych. Jest to również wyjątkowa i niepowtarzalna możliwość wykrycia zwiększonego ryzyka wystąpienia  patologii łożyska pod postacią stanu przedrzucawkowego lub zahamowania wewnątrzmacicznego wzrastania płodu.

W II trymestrze ciąży

 • Usg prenatalne 18-23 tydzień ciąży

Pobierz skierowanie na badania »

Badania prenatalne wykonywane są bezpłatnie w Lublinie, Centrum Medyczne Luxmed przy ul. Koncertowej 4D.

Prywatnie możesz wykonać badanie  prenatalnie w Lublinie, w wybranej placówce: ul. Radziwiłłowska 5, Koncertowa 4D i Orkana 7.

Możesz umówić się na wizytę kontaktując się z Biurem Obsługi Pacjenta – tel. 81 532 37 11.